شاید استنباط شما این باشد که این مدرسه یک مدرسه صرفاً آموزشی است. درس، آزمون، نکته، تست، المپیاد، کنکور، مشاوره و … در صورتی که اینها همه بسته آموزشی این دبیرستان است. وقتی که دانش آموزان این مجموعه دانش آموزان اخلاقی و علمی می باشند، ماهم به نوبه خود وظیفه می دانیم که طی سال تحصیلی با برگزاری اردوهای تفریحی یک یا چند روزه، خستگی آنها را از بین ببریم و نزدیکی و صمیمیت بین بچه ها و مسئولین مدرسه و اساتید آنها ایجاد کنیم.


اردوهای تفریحی دبیرستان شهید باهنر غالباً زبانزد خاص و عام دانش آموزان می باشد که در طی چند سال گذشته همیشه همه دانش آموزان متقاضی شرکت در این اردوهای تفریحی می باشند. امروزه نقش اردو در رشد و شخصیت دانش آموزان، اجتماعی شدن و باورپذیری آن ها امری غیرقابل انکار به شمار می رود و از همین روست که اغلب کارشناسان آموزشی بر لزوم برگزاری اردوهای علمی، معنوی و تفریحی برای دانش آموزان توافق نظر دارند.

به اعتقاد کارشناسان، اردو یک فعالیت مقطعی و فوق برنامه نیست بلکه یک فرآیند آموزشی، پرورشی است که متناظر به اهداف و برنامه های مرتبط با سطح و مقطع تحصیلی دانش آموزان و از اصلی ترین پارامترهای اثرگذار در حوزه جامعه پذیری دانش آموزان می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اردوهای دانش آموزی در میان دانش آموزان هر مدرسه جایگاه مهمی برای یادگیری و تمرین فعالیت های گروهی و آماده شدن برای مشارکت در جامعه گسترده امروز به شمار می رود و نیز یکی از مهم ترین آثار این اردوها، دور کردن دانش‌آموز از فضای رسمی و خشک کلاس است که می‌تواند با فراهم ساختن یک محیط باز و شاداب و تغییر مکان، ظرفیت مناسبی را برای بهره برداری آموزشی فراهم آورد.

در همین راستا دبیرستان شهید باهنر با برگزاری اردوهای تربیتی، تفریحی، زیارتی یک روز به یاد ماندنی را برای دانش آموزان رقم زدند.