انتخاب رشته یکی از مهمترین انتخاب های هر فرد پس از پایان تحصیلات متوسطه است. همه افرادی که متقاضی ورود به آموزش عالی هستند فرآیند انتخاب رشته را تجربه خواهند کرد (مثل خود شما). این انتخاب به دلیل اهمیتی که در تعیین سرنوشت افراد بازی می کند تحت تأثیر عوامل مختلف بیرونی یعنی عوامل ناشی از تفکرات و ذهنیت خود داوطلب نسبت به مسئله انتخاب رشته است قرار دارد.

زمان انتخاب رشته لحظه حساسی است، چرا که داوطلب با تأثیرپذیری از عوامل فوق الذکر دست به انتخابی می زند که سرنوشت وی را رقم خواهد زد. از مهمترین عوامل تأثیر گذار بیرونی می توان به خانواده و گروه دوستان اشاره کرد. خانواده به دلیل حضور مستمر داوطلب در محیط خانه و گروه دوستان بدلیل ارتباط تنگاتنگ داوطلب با آنها بیشترین و بعضاً عمیق ترین تأثیر را در انتخاب رشته خواهند داشت. اگر این تأثیرات در مسیر درست خود قرار نگیرد قطعاً باعث از بین رفتن موقعیت ها و عدم موفقیت داوطلب خواهد شد. در مورد تأثیر خانواده بر انتخاب رشته مواردی هست که این نگرانی دلسوزانه والدین را تبدیل به عامل عقب ماندگی و انتخاب نادرست داوطلب می گرداند. گاهی اوقات دیده شده خانواده داوطلب را مجبور می کنند ا رشته ای را انتخاب کند که خود آنها آرزوی آن را داشته اند و به آن نرسیده اند یا اینکه پدر یا مادر داوطلب برای او ایراندخت های خارج از توان و دسترس در نظر می گیرند مثلاً با علم به اینکه دانش آموز در دروس اختصاصی تجربی ضعیف است از او می خواهد که مثلاً در رشته پزشکی یکی از دانشگاههای تهران قبول شود.

در مورد گروه دوستان هم وضع به همین منوال است و مشاوره گرفتن از دوستان هم می تواند در کنار جنبه مثبت خود تأثیر منفی نیز داشته باشد. به این معنا که دوستان داوطلب عموماً اطلاعاتی بیشتر از خود داوطلب ندارند پس نخواهند توانست داوطلب را از افقی بالاتر راهنمایی کنند. اینجاست که نیاز به وجود مرکزی که بتواند در امر خطیر انتخاب رشته داوطلبان را یاری کند نمایان می شود. انتخاب رشته امری پویا و دینامیک است یعنی با یک سری فرمول از پیش تعیین شده نمی توان انتخاب رشته کرد و شرایط انتخاب رشته هر سال با توجه به ترکیب جمعیتی داوطلبان، علاقمندی آنها به رشته ای خاص، تراز اکتسابی متناسب با درصد برای آن سال و عوامل دیگر تغییر می کند. طبیعی است که خود داوطلب، خانواده و دوستان نمی توانند در این موارد اطلاعات کاملی داشته و به روز باشند. اما نیاز به این امر ماهیتاً در مدارس معتبر از جمله همین دبیرستان ایراندخت خودمان به صورت کامل پاسخ داده می شود. انتخاب رشته در دبیرستان ایراندخت به دو صورت انجام می پذیرد.

اولین روش انتخاب رشته نرم افزاری است. به این صورت که مدرسه با گردآوری اطلاعات آزمون های سال های گذشته و درصدها و تراز های متناسب با آنها، اقدام به تهیه بانک اطلاعاتی منحصر به فرد نموده است و هرساله با توجه به آنالیز جامعه دانش آموزی کشور، قطب ها و منطقه های آموزشی، اقدام به بازسازی بانک اطلاعاتی منحصر به فرد خود می نماید. پس از انتخاب رشته توسط نرم افزار، نوبت به انتخاب رشته توسط مشاوران مجموعه می رسد که همگی دارای تخصص چندین ساله در امر انتخاب رشته می باشند. یعنی مشاور با در نظر گرفتن رشته های پیشنهاد شده توسط بانک اطلاعاتی مدرسه و با در نظر گرفتن رشته های پیشنهاد شده توسط بانک اطلاعاتی مدرسه و با در نظر گرفتن علایق، سلیقه و شرایط داوطلب و با هماهنگی کامل با خود داوطلب طوری برای او انتخاب رشته می کند که اولاً حتماً داوطلب قبول شود و در ثانیاً در حداکثر جایگاه رشته و دانشگاه قرار بگیرد. این انتخاب رشته صرفاً  جهت دانش آموزان عضو طراحی گردیده است و به هیچ عنوان به سایر دانش آموزان غیر عضو ارائه نمی گردد.