اینکه دانش آموز بداند ” چه زمانی قرار است چه چیزی یاد بگیرد ” یکی از مهمترین نکات روند یادگیری دروس می باشد. وقتی دانش آموز این زمان بندی را بداند قطعاً خواهد توانست با خیال راحت تری به مطالعه دروس خود بپردازد و ترس از دست دادن زمان دیگر جایی نخواهد داشت.

ما نقطه شروع فعالیت آماده سازی برای کنکور را از نیمه تیر ماه قرار داده ایم، دقیقاً یک هفته پس از برگزاری آزمون کنکور. زمان باقیمانده تا برگزاری کنکور سال بعد فرصت بسیار مناسبی است تا دانش آموزان، مجموعه دانش درس خود را غنا بخشند.

 

محتوای کلاس ها

همانطور که به استحضار شما رسید سعی بر آن شده است که در نظام آموزشی دبیرستان شهید باهنر تست و تشریح توامان لحاظ شود. بدین منظور و برای به دست آوردن ضریب وزنی دروس اقدام به آنالیز سؤالات آزمون چند دوره اخیر نموده ایم. داشتن این تحلیل های قوی نه تنها باعث ارائه دید وسیع تر به دانش آموزان دبیرستان ایراندخت جهت هر چه بهتر کردن برنامه مطالعاتی خویش می باشد، بلکه نشانگر برنامه ریزی دقیق و اشراف کامل کادر اجرایی و آموزشی دبیرستان بر روی مقوله کنکور می باشد.