حضور یک مشاور آگاه و همراه با دانش‌آموز، به نحوی که با دانش‌آموز نزدیک‌ترین رابطه را داشته باشد تا بتواند مسائل برنامه ریزی درسی وی را حل کند از الزامات یک دبیرستان خوب به شمار می‌رود. قطعاً با ما هم‌نظرید که یک معلم مثلاً معلم شیمی خوب تأثیری بر روی درس فیزیک دانش‌آموز ندارد اما یک مشاور خوب با یک برنامه منسجم مشاوره می‌تواند روی تمامی دروس دانش‌آموز تأثیرگذار باشد و با بالا بردن سطح دانش‌آموز در تمامی دروس وی را به لحاظ درسی به اصطلاح “بالا بکشد”.


واحد مشاوره دبیرستان شهید باهنر دو رکن دارد. مسئول آموزش و مشاور. سیاست های آموزشی در نحوه برنامه ریزی درسی و سایر امور کلان مشاوره‌ای به عهده مسئول آموزش مجموعه است. برای اطمینان از حسن عملکرد دانش‌آموز و نظارت بر اجرای مو به مو و دقیق موارد مطروحه از سوی مسئول آموزش، هر کلاس یک مشاور خواهد داشت که علاوه بر نظارت همراه و یاور دانش آموز در طول سال تحصیلی باشد. مشاورین کلیه امور درسی دانش آموز را تحت نظر گرفته و آن را در کوتاه‌ترین فرصت ممکن به اطلاع مسئول آموزش مجموعه می‌رسانند. موفقیت این سیستم آموزشی در طول زمان بارها بر ما و دانش‌آموزان مدرسه ثابت شده است.