وظایف دانش آمـوزان

دانش آموزان در دوران تحصیل موظف‌اند موازین اسلامی و مقررات آموزش و پرورش را در اخلاق و رفتارخویش رعایت کنند که اهم آن‌ها به شرح زیر است:

رعایت شعائر دینی. رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، معاون، معلمان، مربیان و دیگر کارکنان مدرسه. رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان. سعی شایسته در تحصیل، رعایت مقررات آموزشی و تربیتی، انجام فرائض دینی و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی مدرسه. حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پایان ساعات مقرر. حضور مرتب در مدرسه و کلاس درس در تمام مدتی که مدرسه رسماً دایر است. رعایت بهداشت و نظافت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگر و مسؤولین مربوط در پاکیزه نگه داشتن فضای مدرسه. استفاده از لباس، کفش، جوراب ساده و مناسب و متناسب با شئون دانش آموزی و نیز حجاب مناسب الزامی می باشد.

عدم استفاده و به همراه داشتن وسایل غیر از وسایل آموزشی الزامی می باشد. مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال، تجهیزات و ساختمان مدرسه (چنانچه دانش آموزی به وسایل و ساختمان مدرسه یا سایر دانش آموزان خسارت وارد آورد، باید خسارت وارده توسط دانش آموز یا ولی وی جبران شود).

تبصره. برگه‌هایی که در موقع ثبت‌نام توسط دانش آموز و ولی او تکمیل می‌شود، باید حاوی اهم وظایف انضباطی دانش آموزان باشد تا ضمن آگاهی و توجه، دانش آموز و ولی او انجام این وظایف را تعهد کنند.

معاون انضباطی موظف است در مواردی که دانش آموز تأخیر ورود مکرر یا غیبت غیرموجه داشته باشد، مراتب را به اطلاع ولی وی برساند تا با همکاری اولیاء چاره‌جویی لازم معمول شود.

غیبت غیرموجه و تأخیر ورود دانش آموز در دفتر انضباطی ثبت و موجب کسر نمره‌ی انضباط می‌شود و در صورت تأخیر ورود مکرر یا غیبت بیش از حد، معاون انضباطی مدرسه موظف است با نظر شورای مدرسه تصمیم مقتضی را برابر موارد فوق اتخاذ نماید و مراتب را کتباً به اولیاء دانش آموز ابلاغ کند.

 

ترغیب و تشـویق

معاون انضباطی مدرسه برای ترغیب دانش آموزان به انجام صحیح وظایف خویش برنامه‌هایی را تهیه و با تأیید شورای مدرسه اجرا می کند. دانش آموزانی که وظایف خود را به نحو شایسته انجام می‌دهند، به روش‌های زیر مورد تشویق قرار می‌گیرند:

تشویق شفاهی در کلاس در حضور دانش آموزان.

تشویق شفاهی در مراسم صبحگاه در حضور کلیه‌ی دانش آموزان.

تشویق کتبی و شفاهی در کلاس و اعلام آن به ولی دانش آموز.

تشویق کتبی و شفاهی در حضور کلیه‌ی دانش آموزان.

اعطای جایزه یا لوح تقدیر با امضای معاون انضباطی مدرسه در حضور همه‌ی دانش آموزان.

تشویق کتبی و اعطای لوح تقدیر از طرف اداره‌ی آموزش و پرورش.

معرفی برای شرکت در اردوهای تربیتی، آموزشی و فرهنگی.

اعطای نشان‌های دانش آموزی برابر ضوابط مصوب شورای عالی آموزش و پرورش.

اتخاذ تصمیم در مورد بند ۱ با معلم و مربی دانش آموز و بندهای ۲ لغایت ۵ توسط معاون انضباطی مدرسه و بندهای ۶ و ۷ پس از تأیید شورای مدرسه انجام خواهد گرفت.

 

تنبیـه

قصور و سهل‌انگاری دانش آموزان نسبت به انجام وظایف خود تخلف محسوب می‌شود. معاون انضباطی ، شورای مدرسه، معاونان آموزشی و مربیان موظف‌اند قبل از اعمال هر گونه تنبیه از وضع و موقعیت محصل آگاهی یابند و در جستجوی انگیزه و علت تخلف برآیند و نسبت به رفع آن اقدام کنند.

دانش آموزان متخلفی که راهنمایی‌ها و چاره‌جویی‌های تربیتی، در آن‌ها مفید و مؤثر نمی‌افتد، با رعایت تناسب به یکی از روش‌های زیر مورد تنبیه قرار می‌گیرند:

تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی.

تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان کلاس مربوط.

ارجاع به واحد مشاور روان شناسی.

اخطار کتبی و اطلاع به اولیاء دانش آموز.

بنا به تصمیم شورای دبیرستان تصمیماتی اتخاذ می شود.

اعمال هر گونه تنبیه دیگر از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه ممنوع است و در اعمال تنبیهات بین دانش آموزان تبعیض و استثنایی قائل نمی شود.